KVKK | Waterbox - Sukutusu

Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi

Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi

 • KVKK

  SUKUTUSU İçme Suyu Teknolojileri AŞ.“Şirket”/ “Veri Sorumlusu”) olarak Şirketimizin müşteri ilişkilerine değer vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. İlişkimizin devamlılığı ve müşterilerimiz olarak ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak amacıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

  Kişisel Verileri Toplama Şeklimiz Şirketimiz veya hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden (yazılı ve / veya elektronik ve / veya sözlü olarak), satış temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz telefon görüşmelerimiz, yüz yüze görüşmelerimiz, web sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla elde etmekteyiz.

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  Sizinle iş ilişkimizi geliştirebilmek, profesyonel ihtiyaçlarınıza daha iyi hizmet edebilmek ve taleplerinize yanıt verebilmek kapsamında, 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 1’nci fıkrasında belirtilen açık rızanıza dayalı olarak adınız, soyadınız, mesleğiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, açık adresinizden oluşan kişisel verilerinizi: Elektronik ileti iznine onay verdiğiniz durumda, seçtiğiniz iletişim kanalları aracılığıyla size ürünlerimiz, kampanyalarımız, yeniliklerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili tanıtım bilgileri sağlamak amacıyla işleyecek ve kullanacağız.

  2. Bununla birlikte Şirketimize ait ürün siparişi vermeniz halinde adınız, soyadınız ve mesleğinizden oluşan kişisel bilgilerinizi, e-posta adresiniz, telefon numaranız, açık adresinizden iletişim bilgilerinizi, sipariş verdiğiniz ürün bedeli ve ödeme yönteminizden oluşan ödeme bilgileriniz ;

  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının ç bendinde belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesine dayalı olarak fatura düzenlemek ve ürün teslimatını gerçekleştirmek, satış sonrası hizmetlerimiz ile size özel ürünün garanti süresi kapsamında gerekli yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ürününüze ilişkin talep ve eleştirilerinizi değerlendirebilmek;

  Aramızda kurulan satış sözleşmesi kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin ifasıyla ilgili olması hukuki sebebine dayalı olarak gerektiği hallerde tahsilat, borç hatırlatma, bilgilerinizi güncelleme hakkında bildirimlerde bulunmak, size özel su arıtma makinesi, filtre ve filtre değişimi zamanlarını bildirmek ile ürüne ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler göndermek; amacıyla işleyecek ve kullanacağız. Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaç için işlememiz gerektiğinde, size önceden bilgi vereceğiz ve gerektiği takdirde rızanızı alacağız. Tarafınızca 3. kişilere ait kişisel verilerin Şirketimiz ile paylaşılması halinde, veri sahibi 3. kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünün sizin tarafınızda yerine getirildiği ve gerekli hallerde veri sahiplerinden açık rızalarının alındığını kabul ve taahhüt etmektesiniz.

  Elde ettiğimiz Kişisel Verileri aşağıdaki kişilerle paylaşıyoruz

  • Talep ettiğiniz ürünün sizlere tanıtımı ve temin edilmesi amacıyla bağımsız satış temsilcilerimiz ile,
  • Bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla teknik destek sağlayan iş ortaklarımız ile,
  • Yurtiçi ve yurtdışında yerleşik veri merkezi, veri tabanı, veri analizi, bilişim teknolojileri hizmetleri sağlıyıcıları, doğrudan posta teslimi hizmetleri ve sizlere yapılacak bilgilendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla kısa mesaj hizmeti sağlayıcılarımız ile;
  • Gerektiği veya talep edildiği hallerde adli ve idari merciiler ile
  Verilerinizi belirtilenlerin dışında sizin onayınızı aldıktan sonra başka şekillerde de işleyebilir ve aktarabiliriz.

  Haklarınız

  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

  Ayrıca ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmek istediğinizde info@waterbox.com E-posta adresimize veya (312) 222 1010 numaralı çağrı merkezimize yapacağınız bildirimin Şirketimize ulaşmasını takiben üç iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi faaliyetine devam edilmeyeceğini sizlere bildiririz.

  İletişim

  Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istediğiniz durumlarda, yazılı olarak Konya Yolu 9.km, Karaoğlan Mahallesi, No. 681, Gölbaşı, Ankara adresine veya sukutusuas@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde info@waterbox.com elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

 • AYDINLATMA METNİ

  İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Konya Yolu 9.km, Karaoğlan Mahallesi, No. 681, Gölbaşı, Ankara adresinde mukim Waterbox Sukutusu A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Waterbox”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

  İşlediğimiz Kişisel Veriler

  İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işliyoruz:
  • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler, ehliyet fotokopisinde yer alan bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;
  • E-posta, telefon numarası, cep telefonu, ev ve iş yeri adresi dahil iletişim bilgileriniz;
  • Aile ve yakınlarınız ile ilgili bilgiler;
  • Mobil uygulama veya internet sitesi ziyaretiniz üzerinden konum bilgileriniz,
  • Özlük bilgileriniz;
  • Hukuki işlem bilgileriniz;
  • Müşteri işlem bilgileriniz;
  • Ziyaretçi giriş ve çıkış kayıtları dahil fiziksel mekân güvenliği bilgileriniz;
  • IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
  • Risk yönetimi bilgileriniz;
  • Banka kartı ve kredi kartı bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;
  • CV'leriniz ve özgeçmiş bilgileriniz dahil mesleki deneyim bilgileriniz;
  • Kullanım alışkanlıklarınız ve geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz dahil pazarlama bilgileriniz;
  • Görsel ve işitsel verileriniz,
  • CV’lerinizde yer alan dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz,
  • Ehliyet fotokopilerinde yer alan kan grubu bilgileriniz.

  Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

  Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:
  • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi ve bunların giderilmesi,
  • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi,
  • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
  • İnternet sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz)
  • Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize sağlanması,
  • İş süreçlerinizi analiz ederek, ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun olarak hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikâyetin incelenmesi ve yanıtlanması,
  • Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sosyal medya ve iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Cari kaydının açılması ve kaydının güncellenmesi ve müşteri ve iş ortaklarının nevi, unvan ve tür değişikliğinin yapılması,
  • İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,
  • İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Bina ve tesislerimizin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması,
  • Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması,
  • Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi,
  • Şirket satın alımıyla ilgili süreçlerin yürütülmesi,
  • Şirketimiz tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması,
  • Yasal mevzuatlara uyum sağlanmak ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

  Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:
  • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
  • Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,
  • Matbu ve elektronik form,
  • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
  • Uzaktan erişim sağlayan programlar,
  • Türkiye’nin farklı yerlerindeki bayilerimiz, iş ortaklarımız,
  • Hizmet aldığımız firmalar,
  • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar,
  1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işliyoruz. 2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi ve hukuken yetkili vekillerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz. 3. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
  Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

 • AYDINLATMA METNİ (TİCARİ İLETİ)

  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  İşbu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır Konya Yolu 9.km, Karaoğlan Mahallesi, No. 681, Gölbaşı, Ankara adresinde mukim WATERBOX SUKUTUSU A.Ş (“Şirketimiz” veya “Emsal Gayrimenkul”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir

  Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

  Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimizin müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanlarının duyurulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve pazarlama bilgilerinizi işleyebilmekteyiz.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir

  Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  KVK Kanunu 5/1 maddesinde belirtilen açık rızasınız bulunması ve KVK Kanunu 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta, telefon, SMS ve diğer cihazlar dahil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların en pratik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplamaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Saklanması

  Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK Kanunu madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir

  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
  Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

  Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir.

  WATERBOX SUKUTUSU ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

  İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Waterbox Sukutusu A.Ş (“Waterbox”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir. Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.

 • ÇEREZ POLİTİKASI

  https://www.waterbox.com olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Gizlilik Politikası Metni’nden ulaşabilirsiniz.

  Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz. Platform’ da çerez kullanılmasının başlıca amaçları internet sitelerimizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitelerimizi iyileştirmek ve Platform üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, internet sitelerimizin, sizin ve WATERBOX hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

  İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezler Türleri

  Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır. Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

  İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

  Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

  İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezler

  Reklam: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay.Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Facebook: Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumundan itibaren 2 yıl. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz. Son güncellemeden itibaren 2 yıl. Çerezlerin Kontrolü https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout Adobe Omniture: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 5 yıl. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 3 yıl. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 1 ay. Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Teknik Çerezler Oturum: Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İlk kurulumundan itibaren 82 yıl. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Kişiselleştirme Çerezleri Dil: Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Sınırsız, tarayıcıdan ayar/silme yapılana kadar bilgisayarda kalıyor. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Mobil Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash’ı etkinleştiridiği), ya da Flash’a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

  Çerez Politikası’ndaki Değişiklikler

  İşbu Çerez Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman Sukutusu A.Ş. www.waterbox.com tarafından güncellenecektir.